Chci se stát
členem ČSSD

Historie

ČSSD v Kralupech po listopadu 1989

S návratem svobody do Československa po listopadu 1989 došlo i k obnovení činnosti sociální demokracie, která se pokusila navázat na svou předúnorovou tradici. Mezi místní organizace ustanovené v průběhu roku 1990 patří i ta kralupská. Sociální demokraté se účastnili již prvních voleb do Zastupitelstva města na podzim roku 1990, ve kterých však neuspěli. Ve městě, ve kterém sociální demokraté před válkou pravidelně vyhrávali volby tak ČSSD zůstala mimo komunální politiku.

S postupným posilováním sociální demokracie v české politice se však sociální demokraté prosadili i v Kralupech. Prvním zastupitelem za ČSSD se v roce 1994 stal Oldřich Pácha dlouholetý předseda kralupské místní organizace, kterého po volbách v roce 1998 doplnili Milena Pencová a Karel Vlach.

V komunálních volbách v roce 2002 ČSSD obhájila tři mandáty v jednadvacetičlenném zastupitelstvu. Stejného počtu zastupitelů dosáhla i v dalších komunálních volbách v roce 2006, po kterých poprvé po listopadu získala zastoupení i v nejužším vedení města, když se místostarostou města stal další z předsedů kralupské ČSSD František Kyllar. Koaliční spolupráce s Volbou pro město však skončila po dvou letech kvůli neshodám v otázce přípravy revitalizace městského centra a kvůli personální politice tehdejšího vedení města.

V komunálních volbách v roce 2010 sociální demokraté posílili a se ziskem čtyř mandátů skončili třetí, přesto však skončili v opozici mimo výrazný vliv na vedení města.

Sociální demokraté v posledních letech pravidelně pro kralupskou veřejnost pořádali dvě zábavné akce – 30. dubna tradiční pálení čarodějnic a 28. září sv. Václavské slavnosti – které jsou hojně navštěvovány.

Antonín Seidel
zastupitel města Kralupy n/Vlt
předseda ČSSD v Kralupech n/Vlt.

Jaroslav Seifert

23.9.1901 Praha – 10.1. 1986 Praha

"Aby došlo k nějaké podstatné změně a k podstatnému odvratu od snahy stupňovat moc a rozvíjet ji do všech směrů a ke škodě člověka, je třeba změny stavu ducha, změny ve vědomí, anebo, jak to bylo kdysi krásně řečeno, "revoluce hlav a srdcí."

Jaroslav Seifert je jedním z největších českých básníků. Vyšel z proletářské poezie, prošel obdobím poetismu a posléze si vytvořil vlastní osobitou poetiku, charakteristickou melodickým veršem a uplatňovanou v intimní lyrice, v reflexi vztahu ke každodennímu životu, domovu a jeho jistotám a i v nostalgické evokaci vzpomínek.

Byl členem ČSSD v letech 1930-1948 a patřil k profilujícím redaktorům PRÁVA LIDU v třicátých letech. Za bývalého komunistického režimu patřil k jeho čelným domácím kritikům a byl činný ve všech významných aktivitách za obnovu demokracie v zemi.

V červnu 1968 podepsal prohlášení třiceti kulturních a vědeckých osobností na podporu obnovující se Čs. sociální demokracie, za tzv. normalizace podepsal Chartu 77. Je prvním a zatím jediným českým nositelem Nobelovy ceny za literaturu (1984) a patří k čelným reprezentantům nejen české, ale i světové demokratické kultury 20. století.