Chci se stát
členem ČSSD

Naši lidé

Kralupští sociální demokraté

Vedení místní organizace - výbor je vedle členské schůze jedním z orgánů Místní organizace. Odpovídá za její činnost mezi členskými schůzemi. Schází se dle potřeby nejméně však jednou za dva měsíce.

Výbor MO sestává z předsedy, místopředsedy či místopředsedů a dalších členů výboru, kteří jsou voleni na dva roky. Současné vedení MO ČSSD Kralupy bylo zvoleno na začátku listopadu 2010. Předsedou byl zvolen Antonín Seidel, místopředsedy Ing. Dimitr Damjanov a František Kyllar. Dalšími členy jsou Mgr. Ondřej Nauš, Jarmila Závzorková a Luboš Jahoda.

Členové Výboru Místní organizace

Předseda Místní organizace - Antonín Seidel
Narozen: 1986
Povolání: projektový pracovník fondů EU
Proč jsem sociálním demokratem?
Věřím, že svoboda bez sociální spravedlnosti není úplná. Chci žít ve společnosti, která umí dát příležitost všem pracovitým a schopným lidem bez rozdílu a zároveň bude garantovat důstojné podmínky pro život všem pracujícím a těm, kteří z různých důvodů pracovat nemohou. Jedině sociální demokracie dokáže v České republice garantovat kvalitní a dostupný vzdělávací systém, veřejné služby v oblasti péče o děti, dostupné zdravotnictví a práva zaměstnanců.

Člen výboru Místní organizace – Ondřej Nauš
Narozen: 1980
Povolání: projektový manažer
Proč jsem sociálním demokratem?
V soc.dem působím proto, že mi není lhostejné dění v Kralupech. Myslím, že každý občan by se měl zajímat a v míře svých možností angažovat na správě věcí veřejných a zvláště v komunálních věcech by neměl být lhostejný. Je to právě komunální dění, které se nás občanů, nejvíce dotýká a kde toho můžeme nejvíce změnit a ovlivnit. Věřím, že i zde by měl působit princip sociální spravedlnosti a férovosti, tak aby se nerozhodovalo "o nás bez nás" a pokud možno ke spokojenému životu všech občanů města.

Člen výboru, Webmaster – Oldřich Švejda
Narozen: 1965
Povolání: řidič
Proč jsem sociálním demokratem?

Politika této strany mi je nejblíže. Myslím si, že stát by se měl, prostřednictvím vlády a parlamentu, snažit občanům této země co nejvíce život ulehčit. Pravicová vláda ho ulehčuje pouze těm nejbohatším..