Chci se stát členem
ČSSD

Volební Program ČSSD

Změníme Kralupy k lepšímu

Kralupský zastupitel Antonín Seidel s hejtmanem Středočeského kraje Milošem Peterou

 Zasadíme se o Kralupy:

I.                    Sociálně odpovědné

1)       Vytvoříme nová místa v mateřských školkách.

2)      Zvážíme obnovení jeslí.

3)      Ve spolupráci s neziskovým sektorem zajistíme další rozvoj sociálních služeb. Budeme se snažit, aby neziskový sektor zvýšil kapacitu v pobytových službách pro lidi v nouzi.

4)      Podpoříme vznik nových startovacích bytů- konec rozprodávání městského bytového fondu.

5)      Budeme pokračovat v podpoře protidrogové prevence, využijeme více krajské a státní zdroje, abychom odlehčili městskému rozpočtu.

 II.                  Bezpečné a klidné

6)      Významným způsobem snížíme počet výherních hracích automatů.

7)      Připravíme realizaci systému protipovodňové ochrany města.

8)      Zajistíme přítomnost městské policie v ulicích a zefektivníme její činnost.

9)      Vyhlásíme boj vandalismu.

10)  Budeme podporovat vybavení dobrovolných hasičů.

 III.                Průjezdné

11)  Ve spolupráci s Ministerstvem dopravy, Středočeským krajem a okolními obcemi budeme pracovat na přípravě městského obchvatu jako projektu státu.

12)  Pokusíme se omezit tranzitní kamionovou dopravu, budeme trvat na důsledné kontrole hmotnosti nákladních aut.

13)  Budeme vytvářet nová parkovací místa v blízkosti kralupských sídlišť.

14)  Zkvalitníme autobusovou dopravu – nízkopodlažními autobusy a snahou o další integraci s PID.

15)  Budeme stavět nové cyklostezky a cyklotrasy.

IV.               Zelené a zdravé

16)  Podpoříme revitalizaci a opravy kralupských parků a parkových ploch na sídlištích.

17)  Budeme vytvářet nové a obnovíme stávající rekreační a oddychové plochy ve městě – Hostibejk, koryto Vltavy. Chtěli bychom je přiblížit lidem. Aby měli důvod tam jít na nedělní výlet. Ve spolupráci se školami a tělovýchovnými spolky zajistíme oživení dětských hřišť, budeme podporovat i neorganizovanou činnost na současných hřištích, budeme vymýšlet program, aby měli děti a mládež důvod chodit na hřiště, ať už si hrát s míčem nebo třeba jen zkusit hru v gigantické šachy.

18)  Zvážíme vytvoření nízko-emisních zón.

 V.                 Prosperující a krásné

19)  Budeme usilovat o zachování a opravu budovy pivovaru, pro kterou se pokusíme najít nové využití.

20)  Budeme pokračovat v projektu revitalizace centra města a zapojíme do ní jak evropské peníze, tak i soukromé investory.

21)  Budeme hledat investory pro uvolněné bývalé tovární plochy v centru města.

22)  Do veřejných prostranství budeme umisťovat více okrasných prvků.

23)  Zpracujeme projekt rozvoje nových průmyslových zón v okrajových částech města.

24)  Využijeme dlouholetých zkušeností a znalostí z práce ve veřejné sféře. Budeme chtít zlepšit komunikaci a spolupráci s neziskovým a soukromým sektorem. Hlavně ale chceme, aby se občané města více zapojili do komunitního života a byli hrdí na to, že žijí v Kralupech.

25)  Podpora komunitního života ze strany města by tak měla nenásilně a hlavně levně přispět k lepšímu životnímu prostředí ulic a parků a zlepšit celkové vnímání života ve městě.

26)  Chceme, aby naše město nereprezentovaly pouze komíny a nákladní doprava, ale aby dominantním pocitem byl radost z hezkých nebo zajímavých městských zákoutích.

 VI.               Sportující a kulturní

27)  Prostřednictvím grantového schématu podpoříme rozvoj masového mládežnického sportu.

28)  Budeme pokračovat v investicích do obnovy a rozvoje kralupských sportovišť.

29)  Pomocí grantového schématu pomůžeme místním spolkům s organizací kulturních a společenských aktivit.

30)  Město bude podporovat městské spolky při přípravě žádostí o granty a projekty vůči krajské samosprávě i státní správě, nebo vůči soukromým subjektům a nadacím.

31)  Prostřednictvím městského muzea podpoříme studium historie Kralup a vydávání popularizačních publikací (se zaměřením na průmyslový rozvoj, 2. sv. válku ale i poválečné období). Budeme usilovat, aby se kralupské sborníky vydávané muzeem, dostali více do povědomí občanů, zlepšíme propagaci a obsah odborných besed, které muzeum pořádá. Budeme podporovat knižní tvorbu o městě, geograficky i historicky zaměřenou, v papírové i elektronické podobě.

 VII.             Transparentní a efektivně spravované

32)  Dokumentace k výběrovým řízením bude zveřejňována.

33)  Rozpočty města a jeho investice budeme plánovat v delším období, budeme se snažit o využívání alternativních zdrojů rozpočtu, jako jsou dotace z mezinárodních programů nebo soukromých nadací. Strategické výhledy města budeme konzultovat s akademickou a neziskovou sférou. Touto cestou bychom ušetřili výdaje. Hodně studií a analýz, které tyto instituce zpracují na základě nějaké projektu, či účelové dotace není nikdy využito a končí ve spisu. 

34)  Přiblížíme a otevřeme úřad občanům. Občan nesmí mít pocit, že není na radnici vítán. Úřad, město, komunální správa je zde pro společnost, občany, komunitu!